झहर

मी आहे मजूर
गरीब माझे नाव
दोन घासांसाठी फिरतो
वणवण गावोगाव

कधी जातो बीडला
कधी जातो सोलापुरात
या पोटासाठी मारतो
सर्व हौसाना मी लाथ

हंगाम गेला
तोडणी संपली
पैशाविना झोपडीत माझ्या
एका वेळेची चूल विझली

मुक्काम येथून हलवावा म्हणतो
कामधंदा बघावा म्हणतो
स्वार्थी जगात जिने आहे
“जीवनाचा झहर पिणे आहे..”

3 thoughts on “झहर

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s