सवय अजूनही आहे

बदलतोय मी आता अस म्हणतो मी
विसरतोय तिला अस सर्वाना सांगतो मी
पण तिची आठवण काढण्याची, सवय अजूनही आहे
बदलतोय मी माझा रस्ता, शोधल्यात नव्या वाटा…

पण गेलोच त्या रस्त्यावरून कधी तर तिला शोधण्याची, सवय अजूनही आहे
तसा मी नास्तिकच होतो पण गेलोच कधी देवळात तर
देवाकडे तिला मागण्याची सवय अजूनही आहे
मी तिचा कुणीही नसेन पण
तिला माझीच म्हणण्याची सवय अजूनही आहे…

2 thoughts on “सवय अजूनही आहे

What's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s